Livsviktigt

 
 
Visst är det så! Mitt liv skulle ha varit mycket fattigt och....simpelt utan böcker. Ja, de kostar, men de ger tillbaka mer än summan av vad de kostar! Böcker är föda för själen och således lika nödvändig som fysisk föda, annars är vi bara varelser utan ett levande inre liv.

Roligt i postfacket

 
 
Roligt i postfacket nu några dagar! Lucinda Rileys De sju systrarna, Schulmans och Eklunds Tid och Rum, samt senaste Clancy/Greaneyboken Dödlig kod, som jag för tillfället håller på att läsa.

Litteratur ska väcka känslor

 
 
"Litteratur ska väcka känslor. Man läser med sin själ som klangbotten och att berättelsen sedan silas genom upplevelserna som man bär på."
 
(Saras mor i Mitt hjärtas oro av  Malou von Sivers