Förgängelsens Fredag

Poesi / Permalink / 0
 
 
 
 
 
Fåfängligheters fåfänglighet!
Fåfängligheten förökas
Faktiskt försvinner fromma
 
Fiktivt frågande fångar
fryser fast
Frossar fantatiskt
 
Förgängelsens Fredag
friger fångar
Faktiskt frihet från förgänglighet
 
 
 

En stilla lycka

Poesi / Längtan, Läsare, Läsglädje, Läsupplevelse / Permalink / 0
 
 
 
En stilla lycka porlar i mitt bröst,
en värme för själen
 
En längtans vingslag
som kittlar ens inre
när man öppnar dörren till nya världar
 
Så är det att läsa.

Att läsa

Poesi / Böcker, Läsare, Läsning / Permalink / 0
 
 
 
Att vara mer än sig själv
Att resa och att stanna
Att upptäcka
Att gråta och skratta
Att förstå
Att uppleva och minnas
Att grubbla och filosofera
Att längta och att känna
Att läsa
Till top