Litterär kanon

Allmänt / Bildning, Böcker, Fantasi, Litteratur, Litterär kanon, Litterära giganter, Livet, Livsviktigt / Permalink / 0
 
 
 
I kölvattnet av Ebba Busch Thors bristande litterära kunskaper, i samband med att hon kräver en litterär kanon, har debatten om en kanons vara eller inte vara blossat upp igen. En del av den debatten handlar också om bildningens betydelse. Jag är ingen expert i detta ämne, men en lekmans åsikter har jag och dessa vill jag delge er.
 
Jag tycker det hör till allmänbildningen att känna till vissa svenska och utländska författare och deras verk, eftersom dessa har påverkat både sin samtid och/eller framtid. Problemet uppstår väl när man ska bestämma vilka författare som ska listas. Varför den ena men inte den andra? Varför mest västerländska och inte så många afrikanska, för att ta ett exempel? Debatten borde mer handla om detta än om en litterär kanons vara eller inte vara, för en sådan finns redan. Det finns ju redan författare som bevisligen betytt mycket, både samtida och dåtida. Saken är väl då att våga släppa fram nya författare, att upptäcka "utanför boxen" s a s. Kanske att även våga släppa fram vad folket själv tycker om och inte enbart s k "finkultur". Camilla Läckberg har haft stora framgångar och att hon skulle listas är väl inte otroligt, även om jag själv inte läser henne. Och nu kommer vi också in på en annan fråga. Vad är syftet med en läslista? Att spegla samtiden, att spegla mänskligheten? Är det att spegla samtiden borde Läckberg definitivt stå med. 
 
Man måste alltså fråga sig vad är poängen med en lista, vad är syftet, vad vill man uppnå? Kan en lista förändras över tid? När skall en sådan lista förnyas? Vem ska bestämma vilka författare som ska listas?
 
En sidodebatt till debatten om läslistor är debatten om bildningens betydelse. En del menar att en litterär kanon enbart är överklassmanér, att "vanligt" folk inte behöver eller vill ha en läslista. Jag anser att bildning i betydelse att läsa böcker, oavsett ämne, är aldrig fel. Sedan kan man ju naturligtvis diskutera - och det ska man göra också - varför det skulle vara bättre att läsa en viss författare än en annan, varför Hjalmar Söderberg och inte Camilla Läckberg? Kan det inte finnas plats för båda, eller? Om man hävdar bildningens betydelse för alla, oavsett bakgrund, måste man också kunna motivera det. Jag menar att läsning vidgar ens vyer, får en att förstå sig själv och livet på ett annat sätt, hjälper en att tänka utanför boxen. Läser man aldrig så begränsas en synfält, medan en läsare lever många fler liv och ser inte bara sitt eget fält utan andras - ja, flera världar!
 
Läslistor skall vara till för individen, inte att individen skall finnas för läslistans skull. Man läser ju och bildar sig för sin egen skull först och främst. Fantasin vidgar livet.
 
Till top