Med Guds hjälp

Allmänt, Bokrecension / Europa, Fascism, Gud, Hat, Hopp, Kamp, Kyrkan, Patriotism, Politik, Påven / Permalink / 0
 
 
Gabriel Byström har skrivit en välformulerad och mycket upplysande bok - Med Guds hjälp (Ordfront, 2017) - om religionens och politikens samarbete i Ryssland, Ungern och Polen. Det är en bitvis skrämmande läsning, där man får se hur kyrkan - antingen den rysk-ortodoxa, katolska eller reformerta - säljer sig till staten. 
 
Ryssland är efter Sovjetunionens fall inte kommunistiskt, men inte något annat heller. Det som är den bärande idén är nationalism, patriotism, en gemensam fiende (väst), samt den kristna tron. Putins politik har inte en annan ideologisk grund än detta; ett starkt och enat Ryssland, med en stark ledare och kyrkan som det sammanhållande kittet.
 
Förhållandet är detsamma i Ungern, om än mer högerextremt formulerat, även på regeringsnivå, vilket har sin grund i upplösningen av Österrike-Ungern. En längtan efter ett Stor-Ungern präglar även kyrkan. I Polen skulle man nästan kunna säga att kyrkan är stark även utan staten. Det beror dels på Polens historia, som många gånger har sett sig utnjyttjat av omgivande länder, uppdelat och splittrat. Regimer har kommit och gått, men den katolska kyrkan har bestått, även om den sålde sig till nazisterna och inte la ett finger emellan för att hjälpa judarna - men det var ju många kyrkor som gjorde det. Katolska kyrkan har därmed kommit att fungera som en nationell sammanhållande enhet oberoende av vilka som härskat över landet för tillfället.
 
Byström är påläst och har gjort en gedigen research i ämnet och det gör att man får en kunnig inblick i förhållandet mellan stat och kyrka. Samarbetet har blivit ett sätt för kyrkan att överleva, även om man även i vissa frågor även verkar vara överens. Som troende kristen är det en sorg för mig att läsa denna bok och se att kyrkan i många länder sålt sig, sålt sin själ och sin tro -  fast dom ser inte själva på det på det viset. En glädje i sorgen är dock att se alla dessa människor (både i och utanför kyrkan) som trots motstånd och förföljelse från stat och kyrka, ändå vågar stå upp för mänskliga rättigheter, demokrati, yttrandefrihet och det sanna kristna budskapet!
Till top